Ve(z)elzijdig richt zich op het regenereren van traditionele landbouwpraktijken in Nederland. Hiervoor is samengewerkt met lokale boeren, er is een onderzoek gestart naar het opwaarderen van hun afvalstromen door hier nieuwe toepassingen voor te creëren. 
Nu kan er een verdienmodel worden ontwikkeld waarbij minder restafval ontstaat én meer wordt verdiend.
Back to Top