Wist je dat 45% van al het groente en fruit wordt weggegooid? Naast het maken van compost, wordt het vaak als waardeloos gezien en vernietigd. Maar deze reststromen bevatten verrassende eigenschappen en vormen de basis voor nieuwe materialen, ingrediënten of prachtige pigmenten voor de verpakkings- en bouwindustrie.
Maar dit project gaat veel verder dan alleen esthetiek. Het “hard werken voor weinig” door boeren mag gezien worden. Ve(z)elzijdig richt zich op het regenereren van traditionele landbouwpraktijken in Nederland. Ik ben samen gaan werken met lokale boeren en een onderzoek gestart naar het opwaarderen van hun afvalstromen door hier nieuwe toepassingen voor te creëren. Als uitkomst kan een verdienmodel worden ontwikkeld waarbij minder restafval ontstaat én meer wordt verdiend. 
Back to Top